אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
סקר השליש הראשון

בין השבועות 10-14 מבוצעת בדיקת דם, הבודקת את רמתם של 2 הורמונים אשר השילייה מייצרת PAPP-A ו FREE BHCG.
PAPP-A -כאשר רמתו נמוכה מדי, יש חשד לתסמונת דאון. FREE BHCG - כאשר רמתו גבוהה מדי, יש חשד לעובר לוקה בתסמונת דאון.
שיקלול של רמת 2 ההורמונים הללו ביחד עם גיל האישה מניב 60% ודאות.

סקר השליש הראשון הוא למעשה שילוב של תוצאות בדיקת השקיפות העורפית + תוצאות בדיקת דם והם נותנים ביחד 85% ודאות לגילוי עובר לוקה בתסמונת דאון.

חשוב לדעת:
סקר השליש הראשון אינו מחליף את בדיקת החלבון העוברי/תבחין משולש למרות שאחוזי הודאות של בדיקת החלבון העוברי פחותים (70%),
משום שבבדיקת החלבון העוברי מתגלים מומים פתוחים בעמוד השדרה שסקר השליש הראשון אינו מגלה.Copyright © 2011 RedX LTD.