להלן טופס הרשמה לספקים
הרשמה לספקים
ברוכים הבאים לאינדקס הספקים של אתר אימהות.
האתר מציע פרסום חינם לכל העסקים והעוסקים בתחומים בתחום ההריון, הלידה ומשפחה.
ספקים המבקשים להשתייך למספר קטגוריות מתבקשים לשלוח בקשה בציון שם הספק וקטגוריות רצויות לאישור והגדרה ע"י מערכת האתר לחצו כאן ליצירת קשר
במידה ותרצו להציע קטגורייה שאינה מופיעה ברשימת הקטגוריות נשמח לשמוע הצעות חדשות. לחצו כאן ליצירת קשר
פרסום עמוד הספקים מותנה בבדיקה ואישור מערכת אתר אימהות להתאמה לתכני האתר.


*
שם משתמש
*
סיווג ראשי
*
סיווג משני
*
שם החברה/ העסק
*
שם איש קשר
*
איזור
עיר
עיר אחרת, לא ברשימה
כתובת
*
טלפון/ים
פקס/ים
תיאור השירות
כתובת האתר
*
סיסמה
*
אימות סיסמה
*
דואר אלקטרוני
מילות מפתח
תמונה (JPG או GIF בלבד)
 אני מאשר שקראתי והבנתי את תקנון האתר (לתקנון האתר)
הירשם


Copyright © 2011 RedX LTD.